Správa budov

Ekonomická oblasť:

vyhotovenie zálohových predpisov, sledovanie úhrad, ročné vyúčtovanie, vedenie  účtovníctva bytového domu, pasívny prístup k účtu,  a iné služby podľa požiadavky vlastníkov

Technická oblasť:

zabezpečenie prevádzky a údržby bytového domu a jeho okolia po dohode s vlastníkmi

Právna oblasť:

vymáhanie nedoplatkov, vyhotovenie potvrdení, žiadostí a iná agenda